MiniBot

หุ่นยนต์เพื่อการบริการ ผู้เชี่ยวชาญในการทักทายและการนำทาง ฟังก์ชันเสียงที่มีประสิทธิภาพและหน้าจอโต้ตอบขนาดใหญ่ ตัวเครื่องที่เล็กลงนั้นมีความยืดหยุ่นครอบคลุมในทุกสถาณการณ์ที่หลากหลาย