การสร้างสัมพันธ์ที่ยั่งยืน : บริษัท เคเอสไอ โซลูชั่น จำกัด เปิดบ้านต้อนรับ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ บริษัท Mitsubishi Consumer Product ได้รับการนำเสนอและแนะนำงานออกแบบโซลูชั่นต่างๆ รวมถึงสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำ อาทิ FANUC, Graco, Mitsubishi, Nachi, Anest Iwata, Apiste, NOP, HITACHI และอื่น ๆ

ในระหว่างการเยี่ยมชม ทีมงานจากบริษัท Mitsubishi Consumer Product ได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานและคุณสมบัติของสินค้าต่างๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาโซลูชั่นร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งสองฝ่าย

บริษัท เคเอสไอ โซลูชั่น จำกัด หวังว่าการเยี่ยมชมครั้งนี้จะเป็นการเริ่มต้นของความร่วมมือที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต และพร้อมที่จะสนับสนุนและนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าทุกท่าน