EGAT Bio Mass Power Plant

EGAT Bio Mass Power Plant

ติดตั้งตู้ระบบควบคุมอัตโนมัติพร้อมกับระบบ SCADA สำหรับโรงไฟฟ้า Boi Mass, ต้นแบบ