สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ร่วมเป็น Dealer กับเรา

  • ราคาสุดพิเศษ
  • สนับสนุนหุ่นยนต์สำหรับการสาธิต

เงื่อนไข

  • มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในการขาย
  • มีทีมงานขาย