Greetbot

หุ่นยนต์ต้อนรับและบริการระบบ AI อัจฉริยะระดับห้าดาว สามารถนำทาง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อสินค้า ตอบคำถามต่าง ๆ สามารถควบคุมได้จากทางไกลและประจุไฟฟ้าได้เอง

Category: