Collaborative Robot

    Omron TM Series หุ่นยนต์ Collaborative Robot (Cobot) แบบ 6 แกนที่สามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ได้อย่างปลอดภัย พร้อมฟังก์ชั่นการทำงานที่หลากหลาย